Ksantatas

 • Sulfido rūdos flotacijos kolektorius natrio izopropilksantatas

  Sulfido rūdos flotacijos kolektorius natrio izopropilksantatas

  Ksantato išradimas labai paskatino sodrinimo technologijos pažangą.

  Visų rūšių ksantatas gali būti naudojamas kaip putų flotacijos rinktuvai ir sunaudotas kiekis

  šis laukas yra didžiausias.Etilksantatas paprastai naudojamas lengvai plaukiojančiose sulfidinėse rūdose.

  Pageidautina flotacija;kombinuotas etilksantato ir butilo (arba izobutilo) naudojimas

  ksantatas dažniausiai naudojamas polimetalinės sulfido rūdos flotacijai.